Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Γεζιντί. Ένας άγνωστος λαός που ζητά την αναγνώριση της γενοκτονίας των προγόνων του από τους Νεότουρκους


Μετά τους Αρμενίους, του Ασυρρίους και τους Έλληνες του Πόντου και της Ανατολίας, ήλθε η σειρά των Γεζιντί να διεκδικήσουν την Γενοκτονία των προγόνων τους από τους Οθωμανούς και από τους Τούρκους. Με βάση τους υπολογισμούς των απογόνων τους, ένα εκατομμύριο Γεζιντί εξολοθρεύτηκαν από τις οθωμανικές αρχές.


Οι θρησκευτικοί και πολιτικοί εκπρόσωποι των Γεζιντί που ζουν στο Νότιο Κουρδιστάν (Βόρειο Ιράκ) έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, ζητώντας από τον ίδιο να ασκήσει πίεση στην Τουρκία για την αναγνώριση της Γενοκτονίας ενός εκατομμυρίου Γεζιντί από τους Τούρκους, την περίοδο της Οθωμανικής Αυοτκρατορίας.

Η θρησκεία των Γεζιντί εμφανίστηκε τον 12ο αιώνα ως συνέχεια της θρησκείας των Ζωροαστρών ή Σεμσί (Şemsi), που μέχρι τότε λάτρευαν τον Ήλιο ως θεό τους. Η Γεζιντί αυτοαποκαλούνταν και ως "λαός του Αντάι". Ο πληθυσμός των Γεζιντί σήμερα αγγίζει το ένα εκατομμύριο και κατοικούν κυρίως στο Ιράκ, το Ιράν, την Αρμενία, την Τουρκία και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Οι Γεζιντί προσεύχονται τρεις φορές την ημέρα, στέφοντας το πρόσωπό τους προς τον ήλιο και πιστεύουν στην αιωνιότητα, μη αποδεχόμενοι την έννοια της κόλασης και της ολοκληρωτικής καταστροφής του κόσμου. Οι Γεζιντί είναι κλειστή κοινωνία και δεν αποδέχονται ανάμεσά τους πιστούς που αποδέχονται την θρησκεία τους εκ των υστέρων. Απαγορεύεται η εκφορά λέξεων πoυ σχετίζονται με τον διάβολο και ημέρα θρησκευτικής τους αργίας είναι η Τετάρτη.

Να σημειωθεί ότι μετά τη Γενοκτονία του 1916, που στοίχισε τη ζωή σε ένα εκατομύριο ανθρώπους, από το 1923 μέχρι σήμερα, το τουρκικό κράτος εφάρμοσε πολιτική εθνοκάθαρσης σε εκατοντάδες χιλιάδες εναπομείναντες Γεζιντί, οι οποίοι, ως αποτέλεσμα της πολιτκής εθνοκάθαρσης, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να εγκατασταθούν το Νότιο Κουρδιστάν και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Αναδημοσίευση από: infognomonpolitics.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: