Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Παραφυσική εμπειρία στο κάστρο του Πλαταμώνα


Η παρακάτω μαρτυρία μου στάλθηκε με e-mail από φίλο του blog. Τον ευχαριστώ και το δημοσιεύω αυτούσιο.

Πριν ένα μήνα περίπου ήμουν για δουλειές στην περιοχή του Πλαταμώνα. Λίγο πριν το μεσημέρι επισκέφθηκα εκεί το κάστρο του Πλαταμώνα που πάντα ήθελα να το κάνω. Μέσα στο κάστρο είχε λίγο κόσμο και αρχαιολόγους. Πήρα ένα μικρό οδηγό της ιστορίας του κάστρου και πήγα να δω τα κανόνια που είναι πάνω στα τείχοι του. Καθώς ήμουν λοιπόν πάνω στις πολεμίστρες που βλέπουν προς την θάλασσα και χάζευα, ένοιωσα περίεργα.
 Εσωτερική δυσφορία ή κάτι τέτοιο. Τότε είδα κάτι πολύ παράξενο. Κάτω από τα τείχοι πέρασε αργά ένα μάυρο πράγμα σαν πυκνή σκιά. Ήταν σαν τεράστιος άνθρωπος αλλά επειδή τον έβλεπα από πάνω δεν μπορούσα να δω αν έχει πρόσωπο. Πέρασε πολύ αργά και έστριψε αριστερά όπως πάνε τα τείχοι. Περπάτησα κι εγώ πάνω στα τείχοι και συνέχισα να παρακολουθώ αυτό το πράγμα. Όσο το παρακολουθούσα μου φαινόταν περισσότερο σαν τον χάρο που βλέπουμε σε ταινίες χωρίς το δρεπάνι του. Ένοιωθα την ίδια δυσφορία και περισσότερη αλλά και φόβο μαζί. Αφού περπάτησε λίγα μέτρα ακόμα κατά μήκος του τείχους, έκανε απότομα δεξιά να κατέβει από τον λόφο και άρχισε να διαλύεται σαν να ήταν από καπνό. Χάθηκε μετά από λίγα δευτερόλεπτα ενώ ήταν εν κινήση και κατέβαινε τον λόφο. Δεν πίστευα στα μάτια μου αλλά το είδα και όχι μόνο για μία στιγμή, αρκετά λεπτά κράτησε η βόλτα του και ήμουν σε όλα αυτά τα λεπτά από πάνω του. Δεν υπήρχε κανείς άλλος πάνω στα τείχοι εκείνη της ώρα. Μόλις έφυγε η σκιά έφυγε και το άσχημο συναίσθημα που ένοιωθα μέχρι εκείνη την ώρα.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Β.Π Αθήνα.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο Άδης τον έστειλε για εξωτερικές δουλειές xD Αλλά πέρα απο την πλάκα λέτε να υπάρχει τελικά ΄Κατω κόσμος και γενικά όλη η μυθολογία να περιέχει αλήθειες?