Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Δεν υπήρξαν ποτέ αρχαίοι Έλληνες.


Ένα νέο προκλητικό και ανιστόρητο δημοσίευμα έρχεται να προστεθεί στην σειρά ανάλογων της μειονοτικής εφημερίδας Milliet Ξάνθης.
Το δημοσίευμα ξεπερνά τα εσκαμμένα και αμφισβητεί την ύπαρξη των Αρχαίων Ελλήνων, την οποία χαρακτηρίζει «ένα ψέμα των ιμπεριαλιστικών και αποικιοκρατικών ευρωπαϊκών χωρών».


Το άρθρο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η Ευρώπη σε μία προσπάθεια να διώξει τους Τούρκους από τη Μεσόγειο και να ενσωματωθεί η Πελοπόννησος στο ελληνικό κράτος, βάπτισε μία ομάδα Βουλγάρων, Αβάρων, Σλάβων, Αζέρων, Αλβανών κ.ά. ως αρχαίους Έλληνες και με αυτό τον τρόπο δόθηκε ένα τέλος στην κυριαρχία της οθωμανικής αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο και επιταχύνθηκε η καταστροφή της, παίρνοντας την Πελοπόννησο από τα χέρια της».
Στόχος του εντελώς ανιστόρητου άρθρου δεν είναι απλώς να διασπείρει στους μουσουλμάνους αναγνώστες ιστορικά μυθεύματα, αλλά και να απαξιώσει την ελληνική εθνική συνείδησή τους, η οποία – κατά το άρθρο – δεν έχει λόγο ύπαρξης για κανέναν μας!

Στην ίδια γραμμή πλεύσης και οι φίλοι μας οι Γερμανοί οι οποίοι σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της έγκριτης εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung με την υπογραφή του πολιτιστικού συντάκτη της Αντρέας Κιλμπ, υποστηρίζει ότι οι Έλληνες προέρχονται από φύλα που έχουν περάσει κατά καιρούς από τη χώρα, είτε ως κατακτητές, είτε ως πρόσφυγες και μετανάστες.

"Ένας στους τέσσερις σημερινούς Έλληνες προέρχεται από τους πρόσφυγες, άλλοι τόσοι έχουν σλαβικές ή αλβανικές ρίζες, αλλά όλοι είναι ενωμένοι μπροστά στον κοινό εχθρό. Και ελλείψει των Τούρκων, ιδεώδης στόχος είναι τώρα οι Γερμανοί. Διότι στη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου κατέλυσαν στη γενέτειρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού με τρόπο που ακόμα και σήμερα κοκκινίζει κανείς από ντροπή", αναφέρει μεταξύ άλλων.
Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο φως της δημοσιότητες αυτές οι ιλαρές απόψεις, όπως εκείνη που είχε χαρακτηρίσει Τούρκο τον Όμηρο και άλλα πολλά…

Η ιστορία όμως που διδάσκονται τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Τούρκοι, μιλάει για Ιπποκράτη, Σωκράτη, Πλάτωνα και τόσους άλλους. Προφανώς οι συντάκτες τέτοιων άρθρων έκαναν κοπάνα στο μάθημα της ιστορίας και των φιλολογικών.

Αναδημοσίευση από: http://www.oxronos.gr/

Σχόλιο Ιστολογίου: Ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι σήμερα για την ιστορία μας. Οι αρχαίοι πρόγονοι μας δεν υπήρξαν ποτέ. Η Ελληνική ιστορία 30.000+ ετών ήταν απλά ένα ιμπεριαλιστικό ψέμμα! Τα χιλιάδες αρχαία μνημεία μας φύτρωσαν μόνα τους, τα χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα τα φύτεψαν οι "ιμπεριαλιστές Ευρωπαίοι" και τα κείμενα των αρχαίων τα έγραψε ο Φώσκολος πριν την "Καλημέρα ζωή".

Δεν έχουν τον θεό τους τελικά. Η βλακεία σε όλο το μεγαλείο της. Τόσο πολύ μας μισούν τελικά οι βάρβαροι της Μογγολίας????
Υπομονή όμως Έλληνες.... έσσεται ήμαρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: