Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Τουρκική «αμνησία» για τη Γενοκτονία.


Μαθήματα Ιστορίας επιχείρησε να παραδώσει χτες η Αγκυρα, προβαίνοντας σε επίσημη διαμαρτυρία, επειδή παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου (24 Φεβρουαρίου 1994) για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία απαιτεί να διαγραφούν από την Ιστορία θηριωδίες που την εκθέτουν, ωστόσο προκαλεί εντύπωση ότι η συγκεκριμένη κίνηση έγινε σε υψηλότατο επίπεδο, με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.
 Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφεί η πρώτη «παραφωνία» στο κλίμα συνεννόησης που προέκυψε από την πρόσφατη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν, καθώς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε το τουρκικό μάθημα επιλεκτικής ιστορικής μνήμης. «Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα εντός του πλαισίου της λεγόμενης "Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού" αποτελούν παραποίηση των ιστορικών γεγονότων. Τέτοιες εκδηλώσεις στοχεύουν στο να δημιουργήσουν παραπλανητικές ερμηνείες της Ιστορίας και έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα του κλίματος συνεργασίας, το οποίο προσπαθούμε να οικοδομήσουμε με την κοινή βούληση των πολιτικών ηγετών και στις δύο χώρες, προκειμένου να δώσουμε μία νέα ώθηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», αναφέρει το ανακοινωθέν του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. «Η Ιστορία δεν παραχαράσσεται. Δεν παραγράφεται. Δεν ξαναγράφεται. Η Ελλάδα σέβεται την Ιστορία. Ταυτόχρονα, έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον. Επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων προς όφελος των δύο λαών. Προς όφελος της σταθερότητας και της ανάπτυξης στις σχέσεις μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Γρηγόρης Δελαβέκουρας.

Την πρόβλεψη ότι ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντερβίς Ερογλου «θα εκπλήξει τους πάντες» με τη στάση του στις διαπραγματεύσεις διατύπωσε o Εγκεμέν Μπαγίς. Ο υπουργός Επικρατείας της Τουρκίας εξέφρασε παράλληλα την (πολύ) αισιόδοξη εκτίμηση ότι θα εξευρεθεί τελικά λύση που «θα τύχει στήριξης από ολόκληρο το λαό του νησιού».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ
Αναδημοσίευση από: http://www.agelioforos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: