Έπου θεώ, Νόμω πείθου, Θεούς σέβου, Γονείς αίδου, Γνώθι μαθών, Ήττο υπό δικαίου, Ακούσας νόει, Σεαυτόν ίσθι, Γαμείν μέλλε, Καιρόν γνώθι, Φρόνει θνητά, Ξένος ών ίσθι, Εστίαν τίμα, Άρχε σεαυτού, Φίλοις βοήθει, Θυμού κράτει, Πρόνοιαν τίμα, Φρόνησιν άσκει, Όρκω μή χρώ, Φιλίαν αγάπα, Δόξαν δίωκε, Παιδείας αντέχου, Ψέγε μηδένα, Επαίνει αρετήν, Σοφίαν ζήλου, Καλόν εύ λέγε, Πράττε δίκαια, Ευγένειαν άσκει, Φίλους ευνόει, Εχθρούς αμύνου, Κακίας απέχου, Κοινός γίνου, Ελπίδα αίνει, Φυλακή πρόσεχε, Φθονεί μηδένι, Ευεργεσίας τίμα, Ο μέλλεις δός, Τέχνη χρώ, Υφορώ μηδένα, Λαβών αποδός, Ήθος δοκίμαζε, Σοφοίς χρώ, Έυχου δυνατά, Φόνου απέχου, Γνούς πράττε, Φιλόσοφος γίνου, Όσια κρίνε, Ευλόγει πάντας, Διαβολήν μίσει, Δόλον φοβού, Έχων χαρίζου, Υιούς παίδευε, Πάσιν αρμόζου, Ικέτας αίδου, Ύβριν μίσει, Όρα τό μέλλον, Χρόνου φείδου, Μηδέν άγαν, Μέτρον άριστον, Φίλω χαρίζου, Ίδια φύλαττε, Άκουε πάντα, Αλλοτρίων απέχου, Έυφημος ίσθι, Δικαίως κτώ, Αγαθούς τίμα, Κριτήν γνώθι, Γάμους κράτει, Τύχην νόμιζε, Εγγυήν φεύγε, Απλώς διαλέγου, Ομοίοις χρώ, Δαπανών άρχου, Κτώμενος ήδου, Αισχύνην σέβου, Χάριν εκτέλει, Ευτυχίαν εύχου, Τύχην στέργε, Εργάζου κτητά, Ακούων όρα, Παίς όν κόσμιος ίσθι, Γλώτταν ίσχε, Όνειδος έχθαιρε, Κρίνε δίκαια, Ύβριν αμύνου, Αιτίω παρόντα, Χρώ χρήμασιν, Λέγε ειδώς, Φθιμένους μή αδίκει, Αλύπος βίου, Ομίλει πράως, Φιλοφρόνει πάσιν, Ευγνώμων γίνου, Γυναικός άρχε, Ηδονής κραττείν, Υιοίς μη κατάρω, Σεαυτόν εύ ποίει, Ευπροσήγορος γίνου, Πίνων άρμοζε, Μελέτει τό πάν, Μή θρασύνου, Βουλεύου χρόνω, Πόνει μετ΄ ευκλείας, Πράττε συντόμως, Αποκρίνου έν καιρό, Έριν μίσει, Πρεσβύτης εύλογος, Ηβών εγκρατής, Ατυχούντι συνάχθου, Οφθαλμού κράτει, Ομόνοιαν δίωκε, Άρρητον κρύπτε, Τό κρατούν φοβού, φιλίαν φύλαττε, Καιρόν προσδέχου, Έχθρας διέλυε, Τό συμφέρον θηρώ, Ευφημίαν άσκει, Γήρας προσδέχου, Απέχθειαν φεύγε, Επί ρώμη μή καυχώ, Πλούτει δικαίως, Δόξαν μή λείπε, Κακίαν μίσει, Κινδύνευε φρονίμως, Πλούτω απίστει, Χρησμούς θαύμαζε, Απόντι μή μάχου, Μανθάνων μή κάμνε, Σεαυτόν αίδου, Ούς τρέφεις αγάπα, Μή άρχε υβρίζειν, Επαγγέλου μηδενί, Τελεύτα άλυπος, Πρεσβύτερον αίδου, Χαρίζου αβλαβώς, Νεώτερον δίδασκε, Τύχη μή πίστευε, Μή επί παντί λυπού, Επί νεκρώ μή γέλα, Εύ πάσχε ώς θνητός, Βίας μή έχου, Έξ ευγενών γέννα, Μέσος δίκαιος, Τώ βίω μή άχθου, Πέρας επιτελεί μή αποδειλιών, Φειδόμενος μή λείπε, Αδωροδόκητος δίκαζε, Προγόνους στεφάνου, Αμαρτάνων μετανόει, Πράττε αμετανοήτως, Θνήσκε υπέρ πατρίδος.

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Εμφάνιση αιωρούμενων φωτεινών σφαιρών στο λιμάνι των Αβδήρων.


Το κείμενο που ακολουθεί μου στάλθηκε με email από φίλο του blog και αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού. Τον ευχαριστώ και το δημοσιεύω αυτούσιο.


Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Συγχαρητήρια για το ωραίο σίτε σας και για την δουλειά που κάνετε.
Ονομάζομαι Φ.Γ και είμαι κάτοικος Ξάνθης. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι πολύ περίεργο που μου συνέβει στις 27 Μαρτίου 2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 22:30 περίπου στην περιοχή του λιμανιού των Αβδήρων.

Είχα πάει εκεί από το απόγευμα της ίδιας μέρας για ψάρεμα στον αριστερό βραχίωνα του λιμανιού. Είχε αρκετό κόσμο αλλά όταν νύχτωσε έμεινα μόνος μου. Εγώ ψάρευα στο τέλος του βραχίωνα και την ώρα που αναφέρω είχα ξεκινήσει να περπατώ για να φτάσω στην αρχή του βραχίωνα με σκοπό να κατέβω από αυτόν για να φύγω. Πιστεύω ότι έχετε περάσει από το σημείο και μπορείτε να καταλάβετε που εννοώ.

Καθώς περπατούσα είδα στην πλαγιά των αρχαίων Αβδήρων που ενώνεται με την αρχή του βραχίωνα 2 περίεργες λάμψεις στα δεξιά του λόφου όπως φαίνεται αυτός από την μεριά της θάλασσας. Σαν κάποιος να έκανε σήματα με τον φακό του. Δεν έδωσα σημασία και συνέχισα το περπάτημα μου. Τις είδα ξανά μετά από μερικά δευτερόλεπτα και σκέφτηκα ότι κάποιος παίζει με το φακό του. Όσο πλησίαζα στην αρχή του βραχίωνα οι λάμψεις συνεχιζόταν αλλά τώρα μπορούσα να δω ότι κινούνταν πάνω στην πλαγιά του λόφου και ήταν δύο που έλαμπαν ταυτόχρονα.

Σταμάτησα και τις έβλεπα που κινούνταν αλλά και φοβήθηκα να συνεχίσω. Οι λάμψεις δεν σταμάτησαν και ήταν σαν να έπαιζαν κυνηγητό μεταξύ τους. Μετά από 5 λεπτά αποφάσισα να συνεχίσω και σκέφτηκα ότι είναι να γίνει ας γίνει. Φτάνοντας σε απόσταση 20 μέτρων από την πλαγιά έβλεπα καθαρά ότι οι λάμψεις ήταν 2 μπάλες άσπρου φωτός που πετούσαν λίγα εκατοστά πάνω από το έδαφος. Δεν έφυγαν και έμεινα να τις κοιτώ παγωμένος. Πλησίασα ακόμη περισσότερο γιατί δεν ένοιωθα πιά φόβο αλλά κάτι σαν χαρά και περιέργεια μαζί. Έμεινα στα 10 περίπου μέτρα από αυτές τις μπάλες και πάλι δεν έφυγαν αλλά συνέχισαν το παιχνίδι τους. Αποφάσισα να πάω ακόμα πιό κοντά και να πιάσω μία αν μπορέσω αλλά μολις έκανα μερικά μικρά βήματα προς το μέρος τους αυτές έφυγαν ξαφνικά η μία προς τα πάνω στα αρχαία και η άλλη δεξιά προς τα βράχια και μάλιστα έστριψε σε μία γωνία που κάνουν τα βράχια συνεχίζοντας την πορεία της μέχρι που χάθηκε από τα μάτια μου.

Δεν ξέρω τι ήταν αυτά τα φώτα και δεν είχα δει ξανά ποτέ μου τέτοιο πράγμα. Αν ξέρετε παρακαλώ πείτε μου. Το γράφω εδώ και αν σας ενδιαφέρει να το ανεβάσετε στο σιτε σας για να υπάρχει κάπου. Μόνο το ονομα μου παρακαλώ να μην γράψετε για ευνόητους λόγους και το email μου. Ευχαριστώ και θα περιμένω να μάθω τι ήταν. Είναι αλήθεια 100% αυτό που είδα και δεν έχω λόγο να σας πω ψέμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: